Animal Spirits номын шүүмж

Animal Spirits номын шүүмж

Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism Марь Д.Бадамдаш Зохиогч Жорж Акерлоф, Роберт Шиллер нар уг бүтээлдээ өнөөгийн эдийн засгийн амьдралыг ойлгохын тулд хүний “адгууслаг чанар” (animal...

Read more

Ногоон нүдэн лам номын шүүмж

Ногоон нүдэн лам номын шүүмж

Нэг хэсэг монголын уншигчдын сонирхлыг татаж байсан энэхүү номыг 2 хоногийн дотор л дуусгалаа. Тэр их хэлмэгдүүлэлтийн үеийн байдлыг мэдрэх цаашаагаа юу болох бол гэсэн сонирхол 500 гаруй хуудастай номыг дуусгасан юм. Гадаад хүн бичсэн гэдгийг...

Read more