Бусдын хайр хүндэтгэлийг хүлээх нь хүн бүрийн хүсэж үгүйлдэг зүйл билээ. Хүүхэд насанд маань энэ хүсэл биелсэн бол насанд хүрсэн хойноо амьдралаа авч явах тулгуур болдог өөртөө итгэх итгэл болон сэтгэлийн тэнхээг мөн л бага байхдаа олж авдаг. Гэхдээ балчир үедээ амсаж мэдэрсэн гомдол гутрал ч бидэнд төлөвшин тогтож хожим хүнтэй харилцах бүхий л харилцаанд маань ухамсаргүйн төвшинд нөлөөлсөөр байдаг юм.